Dwie nowe monografie

Dostępna jest już historia Składowic i Zalesia oraz dzieje Pieszkowa. To kolejne publikacje obrazujące początki oraz dawne i współczesne dzieje sołectw Gminy Lubin. Jest już kilkanaście takich monografii oraz rys historyczny dotyczący dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Lubin, pod tytułem „Pod znakiem św. Floriana”.

Dotychczas wydane monografie i rys historyczny OSP trafiają w ręce mieszkańców przy okazji wielu różnych uroczystości. Są także dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszówce i jej oddziałach oraz w bibliotekach szkolnych. Można je także otrzymać w referacie oświaty w Urzędzie Gminy.

Wszystkie te publikacje, których opracowaniem zajmuje się historyk Henryk Rusewicz, mają na celu przybliżenie dzisiejszym mieszkańcom historii ich miejscowości.

– Są w nich opisane miejsca oraz ludzie, którzy  pozostawili po sobie wyraźne i znaczące ślady, a ich działalność oraz osiągnięcia trwale zapisały się w historii naszej „Małej Ojczyzny” – pisze we wstępie do monografii Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin. – Mamy nadzieję, ze te publikacje będą zachętą do dalszego odkrywania i zgłębiania dziejów konkretnych miejscowości, z których każda jest ważna dla Gminy Lubin i powiatu.

Wcześniej ukazały się publikacje opisujące historię Zimnej Wody, Osieka, Obory, Chróstnika, Siedlec, Niemstowa, Szklar Górnych, Ustronia, Krzeczyna Wielkiego i Miłoradzic.

(SR)