Dwa tygodnie na remont drogi w Zimnej Wodzie

Zły stan techniczny drogi Karczowiska – Zimna Woda był głównym tematem zebrania wiejskiego, które odbyło się w Zimnej Wodzie. Właściciel firmy przewozowej, której samochody przewożą piasek z tamtejszej kopalni do budowanej drogi S-3 zadeklarował, że niezbędne naprawy jezdni wykonane zostaną w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Wójt Gminy Lubin zapowiedział wykonanie jeszcze w tym roku dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy drogi.

Powiatowa droga Zimna Woda – Karczowiska – to od wielu miesięcy jeden z najbardziej palących tematów w Gminie Lubin.  Od lipca korzysta z niej Kopalnia Kruszywa Zimna Woda, która dostarcza piasek do budowanej drogi S-3.

Stan techniczny nieremontowanej od pół wieku drogi w wyniku dodatkowej eksploatacji znacząco się pogorszył. Zerwane krawędzie jezdni, zniszczone pobocza i ubytki w nawierzchni – to tylko część uszkodzeń spowodowanych przez ciężarówki.

– Ta droga to dramat – mówią zgodnie mieszkańcy i oczekują podjęcia konkretnych działań ze strony gminy, powiatu, właściciela i przewoźnika.

– Nie tylko dodatkowe obciążenie spowodowało, że stan państwa drogi drastycznie się pogorszył, miała na to wpływ, także zima, która na szczęście już za nami. Dotyczy to wszystkich dróg. Zmiany aury, tak zwane przejście przez zero, czyli skoki z ujemnych na dodatnie temperatur i odwrotnie powodują spustoszenie w większości nawierzchni. Z 97 kilometrów powiatowych dróg na ternie gminy Lubin tylko 25 km jest w stanie dobrym, a 30 proc. wymaga natychmiastowej przebudowy – tłumaczył Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Ewentualne szkody, które mogą powstać przy eksploatowaniu drogi przez wielkogabarytowe samochody kopalni przewidziane zostały w porozumieniu dotyczącym zasad korzystania z drogi powiatowej przez Kopalnię Kruszywa. Obejmuje ono także zabrudzenia jezdni.

Dokument jasno precyzuje, że na wniosek zarządcy, właściciela lub z własnej woli – kopalnia zobowiązana jest w ciągu trzech dni od powzięcia informacji o zabrudzeniu lub uszkodzeniu drogi przystąpić do koniecznych napraw i prac porządkowych oraz powiadomić o tym właściciela lub zarządcę. Po licznych monitach ze strony Gminy Lubin i Starostwa Powiatowego, kopalnia kruszywa rozpoczęła naprawę jezdni w listopadzie ubiegłego roku, prace niestety po kilku dniach przerwano z powodu niskich temperatur.

Teraz temat powrócił, a mieszkańcy, którzy w ubiegłym tygodniu na znak protestu, blokowali wyjazd z kopalni, podczas zebrania wiejskiego otrzymali konkretne deklaracje od przewoźnika.

– Przed uruchomieniem kopalni, zrobiona została inwentaryzacja drogi, z czego mamy dokumentację. W naszej opinii jej stan obecnie niewiele różni się od poprzedniego. Niemniej jednak nie uchylamy się od naprawy nawierzchni. Jej ubytki na odcinku półtora kilometra, które powstały z naszej winy czy też innych użytkowników zostaną uzupełnione. Dodatkowo eksploatowany przez nas odcinek, przez cały czas będzie obsługiwany przez zamiatarkę, która na bieżąco usuwać będzie zabrudzenia z jezdni i oczyszczać pobocza – zapewnił Robert Wryk, właściciel firmy przewozowej.

Komisja złożona z przedstawicieli Starostwa Powiatowego i Gminy Lubin podczas wizji lokalnej wskazała fragmenty drogi, które mają zostać naprawione. Jeśli wykonawca nie wywiąże się z zapisów umowy, cofnięte zostanie pozwolenie na eksploatację drogi, a sprawa może znaleźć swój finał w sądzie.

W zebraniu wiejskim w Zimnej Wodzie, zwołanym przez wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana, a zorganizowanym przez sołtys Anetę Tutko wzięli udział poseł Krzysztof Kubów, przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski oraz Tomasz Rosik, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Starostwa Powiatowego w Lubinie.

Wójt Tadeusz Kielan oraz dyrektor Tomasz Rosik wspólnie zadeklarowali, że jeszcze w tym roku ze środków gminy i powiatu wykonana zostanie dokumentacja techniczna gruntownej przebudowy drogi Karczowiska – Zimna Woda, a w przyszłym roku – jeśli pozwolą na to finanse – mógłby rozpocząć się remont.

(MG)