Drugi etap przebudowy dróg wewnętrznych w Chróstniku

W pierwszej dekadzie lipca ma się zakończyć drugi etap zadania realizowanego pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych w Chróstniku na odcinku od pos. 82/A do zjazdu na dz. 332/16”.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę odcinka drogi wewnętrznej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości 4,00 m na ponad dwustumetrowym odcinku, wykonanie zjazdów indywidualnych i dojść do posesji z kostki betonowej oraz utwardzenie poboczy kruszywem łamanym.

Wzdłuż nowej drogi powstaje linia oświetlenia drogowego z pięcioma punktami świetlnymi.

Zaplanowany koszt drugiego etapu inwestycji wynosi 260 tys. zł, a jego realizacja ma się zakończyć 3 lipca 2018.

W ramach pierwszego etapu zadania zrealizowanego 2017 r. na odcinku ponad trzystu metrów wykonana została asfaltowa nawierzchnia, powstały dwa dojazdy do posesji w formie placów z kostki betonowej oraz zjazdy indywidualne i dojścia do posesji z kostki betonowej, a pobocze utwardzone zostało kruszywem sypkim. Wybudowana została także linia oświetlenia drogowego.

Wartość robót budowlanych w pierwszym etapie wyniosła 422 tys. 340 zł brutto.

(MG)

II etap zadania

I etap inwestycji wykonany w 2017 r.