Droga Miroszowice – Kłopotów w przebudowie

Rozpoczął się pierwszy etap modernizacji drogi gminnej Miroszowice – Kłopotów. Docelowo, po wykonaniu drugiego etapu, będą mogły z niej korzystać autobusy komunikacji miejsko-gminnej, co znacznie ułatwi i skróci czas przejazdu na tym odcinku. Zadanie współfinansowane jest ze środków rządowych.

Zakres rzeczowy pierwszego etapu  inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie o długości ok. 700 metrów, budowę zjazdów na przyległe drogi gruntowe oraz dojazdu do zatoki autobusowej.

Wykonany zostanie system odwodnienia pasa drogowego i  uporządkowane zostaną tereny przyległe.

Na przebudowanym odcinku powstanie linia oświetleniowa, obejmująca 18 ledowych latarni ulicznych.

Koszt inwestycji oszacowany został na  1,185 tys. zł.  Gmina otrzymała dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 50 proc. wartości zadania tj. 592 678,25 zł.

Zakończenie pierwszego etapu inwestycji planowane jest na drugą połowę listopada. Gmina Lubin złożyła wniosek o dofinansowanie drugiego etapu przebudowy drogi 103051D. Konkurs ma zostać rozstrzygnięty  w najbliższych tygodniach.

(RI/MG)