Dotacje na zabytki

Remont kościoła w Zimnej Wodzie

W 2017 roku Gmina Lubin  udzieliła prawie 550 tysięcy zł. dotacji na remonty zabytków. W tym roku na ten cel przeznaczono także pół miliona złotych.  Wnioski na renowacje przyjmowane są do końca lutego 2018.  Dotyczą one zabytków, które znajdują się na terenie Gminy Lubin, są ogólnodostępne dla mieszkańców i turystów oraz posiadają istotne znaczenie historyczne, artystyczne, naukowe lub kulturowe.

 

W ubiegłym roku udzielono ośmiu dotacji na remonty zabytków. Największą  kwotę, prawie 130 tysięcy złotych pochłonął remont zabytkowej dzwonnicy w Czerńcu.  Pieniądze przyznano także m.in. na ołtarz w kościele w Szklarach Górnych, wymianę okien i witraży w kościele w Raszowej i Pieszkowie, fasady kościoła w Zimnej Wodzie,  czy też remont dachu w kościele w Miłoradzicach.

W roku 2018 w planach budżetowych na remonty zabytków przeznaczono 500 tysięcy złotych.  Wnioski o te pieniądze mogą składać właściciele zabytkowych budowli, którym zależy na utrzymaniu, bądź przywróceniu świetności reliktom. Termin składania wniosków upływa  28 lutego. Mogą one być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Lubin.

Dotacje są udzielane osobom posiadającym tytuł prawny do zabytku. Wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy więcej niż jednym zabytku.

Wnioski o udzielenie dotacji można pobrać drogą elektroniczną (link do dokumentów poniżej), lub osobiście w Urzędzie Gminy w Referacie oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu, pokój nr 8 w budynku 6A. Zainteresowani uzyskają tam także dodatkowe informacje. Kontaktować się można także telefonicznie, pod nr: 76/84 03-125.

Komplet dokumentów należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy w Lubinie, przy ul. Łokietka 6, najpóźniej we wtorek, 28 lutego br.

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,1940,idmp,58,r,r