Dotacje na wymianę pieców z nowymi zasadami

Od trzech lat Gmina Lubin dofinansowuje wymianę starych pieców na ekologiczne ogrzewanie. Do tej pory przeznaczono na to z budżetu ponad 450 tysięcy złotych. W tym roku obowiązywać będzie  zmieniony regulamin przyznawania dotacji, będą także znaczne prostsze wnioski dla osób ubiegających się o dofinansowanie. Nabór wniosków ma się rozpocząć w drugiej połowie czerwca, o czym będziemy szczegółowo informować. Na ten cel w budżecie gminy przeznaczono w tym roku 100 tys. zł.

Uchwałę w sprawie nowego regulaminu przyjęli już radni Gminy Lubin, teraz należy poczekać na opublikowanie jej w Dzienniku Urzędowym i na zarządzenie dotyczące naboru wydane przez wójta. Ze względu na zagrożenie koronawirusem wnioski nie będą jak do tej pory przyjmowane wyłącznie w siedzibie Urzędu, szczegóły poznamy jednak w połowie czerwca.

Jedna z ważniejszych zmian wprowadzonych w regulaminie mówi o tym, że wnioski które nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli pieniędzy w danym roku będą przechodzić na rok następny w tak zwanej „pierwszej kolejności”.  Druga istotna zmiana polega na tym, że w miejscowościach zgazyfikowanych, wymiana pieców będzie dotyczyła tylko ogrzewania  gazowego, pod warunkiem oczywiście, że takie podłączenie będzie możliwe do wykonania. Taką zmianę przepisów wymuszają na gminie min. wytyczne programu ochrony powietrza.  Są też nowe zapisy związane z weryfikacją wniosków i dokumentów, związane bezpośrednio z zagrożeniem epidemiologicznym, które pozwolą na przykład na odstąpienie od wizji lokalnej. Przypomnijmy jednak, że nowy piec powinien być eksploatowany przez co najmniej pięć lat i może to podlegać kontroli.

Dotacja może być udzielona na likwidację tradycyjnych pieców węglowych stanowiących główne źródło ogrzewania i zastąpienie ich  ogrzewaniem elektrycznym, olejowym lub gazowym, ogrzewaniem węglowym lub peletowym (wyłącznie kotły z automatycznym podajnikiem spełniające wymogi EKOPROJEKTU) lub też pompami ciepła. Dofinansowane dotyczy wyłącznie budynków istniejących, w których na dzień złożenia wniosku był zainstalowany piec węglowy.

Wysokość dotacji wynosi  maksymalnie 50 % planowanego kosztu inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł brutto. W przypadku inwestycji obejmującej cały budynek wielorodzinny  będzie to  maksymalnie 50 % planowanego kosztu inwestycji, jednak nie więcej niż iloczyn wyżej określonej kwoty dofinansowania przez liczbę mieszkań wyposażonych w odrębne źródło ciepła.

W tym roku wnioski o dotację będą przyjmowane w drugiej połowie czerwca, o czym oddzielnie poinformujemy. Informacje na ten temat można uzyskać w referacie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska  pod numerem telefonu 76 840 03 132

(SR)