Rekordowa kwota na renowację zabytków

Gmina Lubin przeznaczy pół miliona złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. To najwyższa kwota w historii Gminy przeznaczona na ten cel.

Projekt uchwały w tej sprawie włączony został do porządku obrad ostatniej sesji na wniosek komisji oświaty i kultury oraz komisji budżetu, które analizowały złożoną przez wójta Gminy Lubin propozycję podziału środków.

Pierwotnie na ten cel przeznaczonych zostało 300 tys. zł, jednak w związku z rekordową kwotą wniosków – decyzją szefa gminnego samorządu – pula środków zwiększona została o kolejnych 200 tys. zł. Wartość wnioskowanych zadań wyniosła w sumie prawie milion zł.

Komisje oświaty oraz budżetu wprowadziły zmiany do zaproponowanego przez wójta podziału środków, co ostatecznie przegłosowane zostało przez większość radnych.

– Ponieważ kwota wnioskowanych dotacji wyniosła blisko milion zł, poddaliśmy wnioski wnikliwej analizie, sięgając także do podziału środków z lat poprzednich oraz biorąc pod uwagę wysokość wkładu własnego. Staraliśmy się, by nasze decyzje były jak najbardziej wyważone, a przyznane kwoty możliwie najbardziej adekwatne do potrzeb – tłumaczy Zofia Marcinkiewicz, przewodnicząca komisji oświaty i kultury Rady Gminy Lubin.

Propozycję komisji oświaty oraz komisji budżetowej poparło dziesięciu radnych, dwie osoby były przeciw a jedna wstrzymała się od głosu.

 

Ostatecznie decyzją Rady Gminy Lubin udzielone zostały dotacje w wysokości:

– 80 tys. zł Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Apostołów Piotra  Pawła w Szklarach Górnych na prace konserwatorskie zabytkowego ołtarza w kościele w Szklarach Górnych

– 60 tys. zł Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Raszówce na wymianę okien i witraży w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej – etap II.

– 25 tys. zł Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Zimnej Wodzie na wzmocnienie konstrukcji i remont dachu, renowację fasad wraz z pracami odtworzeniowymi kamiennych detali architektonicznych, oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie – etap V.

– 90 tys. zł Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Miłoradzicach na remont dachu głównego nad kościołem w Miłoradzicach – etap II.

– 50 tys. zł Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie na wzmocnienie ścian i fundamentów wieży kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy.

– 70 tys. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Osieku na wymianę i renowację stolarki w zabytkowym kościele filialnym p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Pieszkowie.

– 45 tys. zł  Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Osieku na wymianę i renowację stolarki w zabytkowym kościele parafialnym w Osieku.

– 80 tys. zł Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Siedlcach na remont drewnianej dzwonnicy znajdującej się przy kościele p.w. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Czerńcu.

(oprac. MG)