Dotacje na remonty zabytków

Rada Gminy Lubin przyznała dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. O pieniądze wnioskowało osiem parafii na konkretne przedsięwzięcia. Przyznano sześć dotacji o łącznej wartości 280 tysięcy złotych.

Każdy wniosek składany przez parafie, oprócz zakresu prac zawierał całkowitą wartość zadania, wnioskowaną kwotę oraz środki własne. Wszystkie wskazane prace mogą być zgodnie z prawem dofinansowane dotacją celową na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad nimi. Poniżej publikujemy szczegółowy podział przyznanych dotacji

  • 40.000 złotych /słownie: czterdzieści tysięcy złotych/ dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku na prace konserwatorskie zabytkowego ołtarza głównego w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku.
  • 65.000 złotych /słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych/ dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych na prace konserwatorskie zabytkowego ołtarza głównego w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych – etap III.
  • 30.000 złotych /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/ dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych na prace konserwatorskie zabytkowej ambony w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych.
  • 60.000 złotych /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych/ dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach na remont dachu nad lożą kolatorską kościoła pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach – etap IV.
  • 60.000 złotych /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych/ dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Osieku na wymianę i renowację stolarki okiennej oraz krat w kościele pw. Chrystusa Króla w Osieku.
  • 25.000 złotych /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/ dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach na przebudowę dachu, konstrukcja i pokrycie kościoła filialnego pw. św. Katarzyny w Gogołowicach – etap VI.