Dotacja dla bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce kolejny rok z rzędu bierze udział w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – priorytet 1”. Dzięki otrzymanej dotacji zakupiono nowości wydawnicze dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne.

W roku 2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce wraz z filiami otrzymała na zakup nowości wydawniczych dotację w wysokości 7 400,00 zł. Kwota ta dała możliwość zakupu 369 egzemplarzy książek, które trafiły do Bibliotek w Raszówce, Chróstniku, Księginicach, Miłoradzicach, Niemstowie i Oborze.

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Zapraszamy do bibliotek!

(IT)