Doradzą rolnikom

prow-2014-2020-logo-kolor_52kPracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przygotowują się do świadczenia usług w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Usługi świadczone w ramach programu doradczego mają być kompleksowe i zaspokajać indywidualne potrzeby rolników.

W ramach udzielanych porad, doradcy będą wypełniać wnioski o płatności bezpośrednie i o wsparcie z PROW, rozliczać podatki czy przygotowywać analizy przystosowania i wypełniać ewidencję z zakresu wzajemnej zgodności, sporządzać plany nawozowe i plany przestawienia gospodarstw na warunki ekologiczne.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Doradcy DODR przygotowują się także do tegorocznej Kampanii wnioskowej, w ramach której będą wypełniać wnioski z zakresu płatności obszarowych i rolnośrodowiskowych, czy dopłat do materiału siewnego, a także działań PROW 2014-2020, zgodnie z ogłaszanym przez ARiMR rodzajem naboru wniosków.

Pracownicy Ośrodka służą rolnikom fachową wiedzą. Dodatkowym zabezpieczeniem jest ubezpieczenie doradców od odpowiedzialności cywilnej.

(JW, minrol.gov.pl, dodr)