Dopłaty do materiału siewnego – ile na hektar?

Znane są już stawki dopłat do materiału siewnego za ten rok. Wysokość dopłat reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 roku w sprawie stawek dopłat do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017.

W tym roku na dopłaty przeznaczono kwotę 106 755 tys. zł. Wynika ona z ustawy budżetowej oraz ze środków pochodzących z rezerw celowych na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dotacja będzie przysługiwać na materiał kategorii elitarny lub kwalifikowany, użyty do siewu lub sadzenia w okresie od 15 lipca 2016 roku do 15 czerwca 2017 roku.

Ile na hektar?

Uwzględniając zgłoszoną we wnioskach powierzchnię oraz zaplanowane na ten cel środki budżetowe proponowane przez resort rolnictwa, stawki dopłat będą wyższe w porównaniu do 2016 roku.

Tabela. Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017

Wyszczególnienie dopłata zł /ha 2017 r. dopłata zł /ha 2016 r. 2016 =100%
Zboża i mieszanki zbożowe 92,45 69,40 wzrost o 33,20%
Rośliny strączkowe 147,90 111 wzrost o 33,24%
Ziemniaki 462,25 347 wzrost o 33,21%

 

Dopłaty będzie wypłacać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego.

źródło: minrol.gov.pl/DODR