Dopłaty 2020 – ostateczne terminy

15 czerwca 2020 r. będzie ostatecznym terminem składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz wybranych płatności w ramach PROW.

Chodzi o działania: rolnictwo ekologiczne, Dobrostan zwierząt, płatności ONW, działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego.

Wnioski będzie można składać również po dniu 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Jednocześnie przypominamy, że rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

Pierwotnie rolnicy mogli składać oświadczenia do dnia 15 kwietnia jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 31 marca zawieszony został bieg terminów na złożenie tego oświadczenia. W dniu 16 maja 2020 r. weszły w życie przepisy odwieszające bieg terminów, a co za tym idzie, zawieszony wcześniej termin na złożenie oświadczeń zaczął biec dalej.

8 czerwca był ostatnim dniem na skuteczne złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian. Rolnicy, którzy nie złożyli go w przewidzianym terminie mogą złożyć wniosek o przyznanie płatności, zarówno przez aplikacje eWniosekPlus, jak również w wersji papierowej.

(źródło: Ministerstwo Rolnictwa)