Dolny Śląsk bez smogu

Tylko na Dolnym Śląsku z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera rocznie ok. 3000 osób. Dla porównania, to tyle co ginie rocznie na drogach w Polsce.  Urząd Marszałkowski rozpoczyna szeroką kampanię informacyjno-edukacyjną dotycząca uchwał antysmogowych w naszym województwie, które wprowadzają ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwały te weszły w życie 1 lipca. Warto przy tej okazji przypomnieć, że w Gminie  Lubin podobną uchwałę nazwaną „Planem gospodarki niskoemisyjnej” wprowadzono w 2015 roku.

Istotnymi elementami naszego gminnego planu jest m.in. udział Gminy Lubin w programie bezpłatnej komunikacji powiatowej, który rocznie kosztuje ponad 5 milionów złotych. To także dofinansowanie wymiany pieców węglowych, w którym mieszkaniec może otrzymać do 5 tysięcy bezzwrotnej dotacji i tylko w tym roku wydano na to 180 tysięcy złotych.  W najbliższym czasie podsumujemy 3-letni okres funkcjonowania tego programu.

Tymczasem od lipca w województwie dolnośląskim obowiązuje uchwała, która zabrania m.in. spalania  węgla brunatnego i paliw produkowanych z jego wykorzystaniem, miału węglowego poniżej 3 mm, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz wilgotnego węgla. Ograniczenia i zakazy określone w uchwale dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW w województwie, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli użytkowników w szczególności: pieców, kominków, kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład systemów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Wprowadzenie uchwały antysmogowej ma na celu poprawę jakości powietrza i warunków życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego, tj. przestarzałych instalacji grzewczych w przyjętym harmonogramie czasowym i stosowanie dobrej jakości paliw o określonych parametrach.

Jakie są możliwe sankcje niestosowania zapisów uchwały antysmogowej? Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych uchwałą antysmogową będą prowadzić w szczególności:

  • straże gminne (na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych);
  • wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych lub funkcjonariusze straży gminnych (na podstawie art. 379 ustawy – Prawo ochrony środowiska);
  • policja (w oparciu o art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
  • inspektorzy nadzoru budowlanego (na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane);
  • wojewódzki inspektor ochrony środowiska (w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska).

Więcej informacji na temat działań związanych z polityką antysmogową Dolnego Śląska, można znaleźć na www.irt.wroc.pl (w zakładce „Uchwała antysmogowa dla województwa dolnośląskiego).

(SR, irt.wroc.pl)