Dolnośląski Budżet Obywatelski

Trwają konsultacje społeczne przed startem III edycji  Dolnośląskiego budżetu obywatelskiego. W tym roku program został rozszerzony i obejmie nie tylko projekty sportowo-turystyczne, ale również kulturalne. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu  konkretnych projektów.

Po raz trzeci mieszkańcy Dolnego Śląska będą mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu. Do podziału jest milion złotych, które przeznaczone będą na projekty z zakresu kultury, upowszechniania sportu i promowania oferty turystycznej Dolnego Śląska.

Ten milion złotych budżetu podzielono na pięć  okręgów: jeleniogórski, wałbrzyski, legnicki, wrocławski oraz miasto Wrocław. Każdy z okręgów będzie dysponował kwotą 200 tysięcy złotych. Wniosek projektowy może zgłosić pełnoletni mieszkaniec Dolnego Śląska, który do swojego pomysłu przekona min. 50 osób, a zagłosować będą mogli już 16-latkowie.

– Reprezentowałem Gminę Lubin w konsultacjach społecznych przed startem tej edycji  projektu i zachęcam naszych lokalnych działaczy, organizacje, ale także mieszkańców do zgłaszania projektów, które można zrealizować na naszym terenie – mówi Alfred Pilch, z-ca kierownika referatu oświaty, kultury, kultury fizycznej i zdrowia w Urzędzie Gminy Lubin. – Szacuje się, że jeden projekt może otrzymać dofinansowanie do kwoty 20 tysięcy złotych. To mieszkańcy konkretnych subregionów, w naszym przypadku legnickiego, będą głosować i wyłaniać projekty do sfinansowania i realizacji.

Zgłaszanym zadaniem może być każda ponadlokalna inicjatywa obywatelska, która przyczynia się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiej kultury, sportu i turystyki, z wyłączeniem zadań  dofinansowanych już  z budżetu Województwa oraz projektów infrastrukturalnych.

Nadal trwają konsultacje społeczne, po ich zakończeniu uruchomiony zostanie proces zgłaszania projektów, który potrwa  od 16 marca do 1 kwietnia. Po weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków,  poddane zostaną one społecznemu głosowaniu (9-22 kwietnia). Konkursy na realizację wyłonionych w głosowaniu zwycięskich projektów odbędą się między 30 kwietnia a 15 czerwca. Realizacja projektów rozpocznie się 16 czerwca i potrwa do końca 2018 roku.

Wszystkie szczegóły i wymagane wnioski są dostępne na stronie www.aktywny.dolnyslask.pl.

(SR, aktywny.dolnyslask.pl)