Dolnośląska Izba Rolnicza ma już siedzibę w Lubinie

W budynku Urzędu Gminy Lubin, przy ul. Księcia Ludwika I ma od niedawna siedzibę Biuro Terenowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Przeniesiono je z Głogowa, gdzie mieściło się przez ostatnie lata. Biuro to obsługuje rolników z czterech powiatów: lubińskiego, polkowickiego, głogowskiego i górowskiego.

Dolnośląska Izba Rolnicza to jednostka organizacyjna samorządu rolniczego, która  działa na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej, służy rolnikom i producentom rolnym.

Do zadań Izby należy sporządzanie analiz, opinii, ocen i wniosków z zakresu produkcji rolnej i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

Zadania realizowane są poprzez:

  • współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami działającymi w zakresie rolnictwa,
  • wyrażanie stanowiska wobec decyzji i opinii organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
  • wydawanie opinii, zgłaszanie uwag i propozycji odnośnie projektów prawa miejscowego,

 

Lubińskie terenowe biuro DIR mieści się na II piętrze budynku Urzędu Gminy Lubin. Jest czynne we wtorki i piątki w godzinach 7.30 – 15.30.  Zarządza nim Irena Danieluk, z która można kontaktować się także telefonicznie 508 087 734.

(SR)