Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Gmina Lubin otrzymała dofinansowanie na kolejny etap remontu drogi Miroszowice-Kłopotów. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przedstawił listę gmin i powiatów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W sumie na remonty, przebudowy i budowy dróg wsparcie w wysokości ponad 200 mln zł otrzymają: powiaty na 44 inwestycje i gminy na 118 zadań inwestycyjnych.

Gmina Lubin do tej transzy podziału pieniędzy złożyła jeden wniosek, który miała już kompletnie przygotowany i gotowy do realizacji. Na III etap budowy drogi Miroszowice-Kłopotów otrzymaliśmy 258 977 zł., czyli połowę planowanych kosztów. Dzięki temu powstanie odcinek o długości 237 m. Przypomnijmy, że pierwszy etap tej drogi, czyli 700 m powstał w roku 2017 przy zewnętrznym współfinansowaniu z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury. II etap ze względu na wąski pas drogowy wymagał wywłaszczeń działek i teraz finalizowana jest dokumentacja techniczna. Także na ten odcinek Gmina Lubin złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, który będzie wraz z dwoma innymi naszymi wnioskami rozpatrywany pod koniec tego roku. Kolejne wnioski dotyczą 2-kilometrowego odcinka drogi Gorzelin-Raszówka oraz także 2-kilometrowego odcinka drogi Osiek-Chróstnik.

Dodajmy, że Powiat Lubiński otrzymał dofinansowania na cztery odcinki dróg, w tym jeden na terenie Gminy Lubin. 579 600 przyznanych zostało na remont drogi powiatowej w miejscowości Dąbrowa Górna.

(SR)