Dofinansowanie wyposażenia szkolnych pracowni

W ramach programu dofinansowania wyposażenia szkolnych klasopracowni w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka) Gmina Lubin otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej zwiększoną subwencję oświatową w wysokości 34999 zł. Pieniądze te trafią do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych.

Realizację tego programu przewidziano na 4 lata (2018-2021), stąd też wprowadzony został roczny limit aplikowania do 25% szkół dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne lub osoby fizyczne. Warunkiem koniecznym jest posiadanie w ramach struktury (od 01.09.2019r.) klasy V (dotyczy to przedmiotów – geografia i biologia) oraz klasy VII lub VIII (dotyczy to przedmiotów – fizyka i chemia).

Wyposażenie pracowni przyrodniczych w nowoczesne pomoce dydaktyczne jest szansą na aktywizujące zajęcia, które będą interesujące nie tylko dla uczniów. Udział w lekcjach, gdzie wiedza nie jest przekazywana wyłącznie w formie wykładu czy nawet filmu, a na drodze doświadczalnej sprzyja zapamiętaniu zarówno wniosków, jak i przebiegu całego procesu badawczego.

Obecnie prowadzona jest rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych, w wyniku której powstaną dwie sale dydaktyczne. W jednej z nich zorganizowana zostanie profesjonalna pracownia przeznaczona do nauki przedmiotów przyrodniczych, w tym chemii i fizyki.

(ER)