Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Gminie Lubin

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie  przedsięwzięć publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na terenie Gminy Lubin. Zdecydowano się wesprzeć  pięć projektów.

Zgodnie z założeniami tegorocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zdecydowano się wesprzeć realizację przedsięwzięć społeczno – kulturalnych podtrzymujących i pielęgnujących tradycję, historię oraz upowszechnieniem czytelnictwa. Także te przedsięwzięcia artystyczne,  które promują rozwój świadomości narodowej i historycznej, propagującą muzykę, teatr lub taniec. Poniżej szczegółowy wykaz dofinansowań.

Wójt Gminy Lubin przyznaje dotacje:

  1. Stowarzyszeniu „ Kwiaty Obory” z siedzibą w Oborze, ul. Chabrowa 5P w kwocie 7 000 zł na zadanie publiczne pt: Festiwal Rolnictwa Obora 2018.
  2. Stowarzyszeniu „ Kwiaty Obory” z siedzibą w Oborze, ul. Chabrowa 5P w kwocie 5 000 zł na zadanie publiczne pt: Narodowe czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.
  3. Stowarzyszeniu „ Kwiaty Obory” z siedzibą w Oborze, ul. Chabrowa 5P w kwocie 6 000 zł na zadanie publiczne pt: gminne obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
  4. Zespołowi Folklorystycznemu „Lubin” z siedzibą w Krzeczynie Wielkim 18 w kwocie 10 000 zł na zadanie publiczne pt: III Przegląd Zespołów Folklorystycznych o Puchar Wójta Gminy Lubin.
  5. Stowarzyszeniu „ Nasz Niemstów” z siedzibą w Niemstowie 95a w kwocie 6 000 zł na zadanie publiczne pt: Koncert muzyki operowo – operetkowej w Niemstowie.

(SR)