Dofinansowanie fotowoltaiki – trwa ocena wniosków

 

W 14 gminach Dolnego Śląska zakończył się nabór wniosków od mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne. Trwa teraz ocena formalna złożonych na konkurs aplikacji. Ocena jest prowadzona jednocześnie dla wszystkich projektów i powinna się zakończyć na początku maja.  

Przypomnijmy, że Gmina Lubin jest jednym z 14 samorządów Dolnego Śląska, którego mieszkańcy mogą skorzystać z unijnego dofinansowania na budowę instalacji fotowoltaicznych. Program pod nazwą  „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” realizuje OTS „Wolna Przedsiębiorczość” ze  Świdnicy.

Łącznie we wszystkich 14 gminach złożono 561 wniosków, trwa teraz ich formalna ocena.  „Wolna Przedsiębiorczość” w oficjalnym komunikacie informuje, że drugim etapem oceny będzie ocena merytoryczna. Już w najbliższym czasie do osób, które złożyły wnioski niekompletne, bądź budzące wątpliwości, co do przedstawionych danych, zostaną wystosowane pisma z prośbą o uzupełnienie i/lub niezbędne korekty. Korespondencja będzie odbywać się drogą elektroniczną na wskazany przez Wnioskodawcę adres mailowy we wniosku. Prosimy o regularne sprawdzanie poczty, tych z Państwa, do których zostanie przesłane przez Lidera projektu pismo z prośbą u uzupełnienia/korekty, szybkie dostarczanie wskazanych w piśmie dokumentów.

Całość oceny, według wstępnych szacunków, powinna zakończyć się z początkiem maja.

(SR, http://pv-projekt.pl)