Dodatkowe pieniądze na remonty zabytków

Podczas ostatniej sesji radni Gminy Lubin podjęli uchwałę w sprawie przyznania dwóch dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie i remonty przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Pieniądze trafią do parafii rzymsko-katolickich w Zimnej Wodzie  i Raszówce.

To kolejne dotacje na remonty zabytków w Gminie Lubin, bowiem na poprzedniej sesji radni zdecydowali o przyznaniu sześciu dotacji o łącznej wartości 280 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że  40 tysięcy trafi do Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku, 95 tysięcy do Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych , 85 tysięcy złotych do Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach oraz 60 tysięcy dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Osieku.

Ostatnia uchwały radnych w sprawie dotacji na zabytki przewiduje przekazanie 30 tysięcy Parafii Rzymsko –Katolickiej pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie i  będzie przekazana na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, remont elementów dachu i renowację fasad kościoła. To będzie już szósty etap inwestycji, której całkowitą wartość oszacowano na ponad 168 tysięcy.

Kolejne 20 tysięcy będzie przekazanych Parafii Rzymsko-Katolickiej Niepokalanego Serca NMP w Raszówce na prace konserwatorskie zabytkowej ambony w kościele. Całkowita wartość tego zadania to ponad 117 tysięcy.

(SR)