Dobiega końca I etap budowy świetlicy

W Krzeczynie Wielkim powstaje nowa świetlica i siedziba OSP . Koszt I etapu inwestycji to 260 tys. zł, zakończenie tego etapu planowane jest na 14 listopada br. Świetlica wiejska jest  zlokalizowana za ulicą Grottgera i zostanie  przeznaczona do użytku publicznego mieszkańców,  na różne spotkania integracyjne i imprezy okolicznościowe. Do dyspozycji będzie także zaplecze kuchenne z możliwością przygotowania posiłków dla około 90 osób. W południowej części budynku usytuowana zostanie remiza OSP.

Przypomnijmy, że dokumentację projektową na tę inwestycję opracowano w 2016 roku i jeszcze tego samego roku udało się uzyskać pozwolenie na budowę. Niestety, przeprowadzane od 2017 roku trzy przetargi w tej sprawie  nie przyniosły żadnego rozstrzygnięcia i wykonawcę udało się wyłonić dopiero w czwartym postępowaniu. Konieczne było jednak niewielkie zwiększenie budżetu na ten cel.

Realizowany właśnie I etap inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych, a konkretnie:  wykopu pod posadowienie obiektu, wykonanie ław fundamentowych, wykonanie ścian fundamentowych, zasypanie przestrzeni międzyfundamentowej, wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego. Koszt I etapu inwestycji 260 tys zł, termin zakończenia do 14 listopada br.

Świetlica wiejska będzie przeznaczona do użytku publicznego mieszkańców,  na różne spotkania integracyjne i imprezy okolicznościowe. Do dyspozycji będzie także zaplecze kuchenne z możliwością przygotowania posiłków dla około 90 osób. W południowej części budynku usytuowana zostanie remiza OSP. Dziś 19 strażaków ochotników ma do dyspozycji nieogrzewane pomieszczenia w starym gminnym budynku bez dostępu do bieżącej wody.  W nowym budynku będą mieli strażnicę z własnym węzłem sanitarnym, pomieszczeniami socjalnymi oraz garażem na dwa wozy strażackie. W tej części budynku znajdzie się także kotłownia na paliwo gazowe dla całego budynku, która zapewni ogrzewanie i ciepłą wodę. Łącznie świetlica i pomieszczenia OSP będą miały ok 562 m2 powierzchni użytkowej

(SR, MF)