Dezynfekcja sieci w Oborze trwa, wodę nadal trzeba przegotowywać

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. informuje, iż na terenie ujęcia wody w Oborze w dalszym ciągu trwają prace w zakresie dezynfekcji instalacji uzdatniania wody oraz sieci
wodociągowej. W związku z powyższym w dniach od 28.09.2018 roku do 01.10.2018 roku mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Obora. Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z zaleceniem PPIS w Lubinie woda nadaje się do spożycia po jej przegotowaniu.

PGKGL przeprasza za utrudnienia.

Komunikat-PPIS