Decyzja z dnia 9 lipca 2019 r.

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego we Wrocławiu ws. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Decyzja nr WR.RZT.070.73.2019.PK z dnia 9 lipca 2019 r. ws. zatwierdzenia taryf