Dbamy o czyste powietrze – są już czujniki!

Od kilku dni na terenie Gminy Lubin działają zamontowane czujniki monitorujące stężenie pyłów zawieszonych  PM 2.5 i PM 10 (tzw. smog). Czujniki podają też dane dotyczące temperatury, ciśnienia i wilgotność powietrza. Okazuje się, że Gmina Lubin już dziś może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami jakości powietrza!

Czujniki zostały zamontowane w dwóch szkłach podstawowych – w Raszówce oraz Szklarach Górnych. Gmina stara się o dofinansowanie na ten cel, bowiem chciałaby zamontować kolejne mierniki jakości powietrza pojawią się na budynkach w innych szkołach.

Wyniki pomiarowe możne na bieżąco śledzić na ekranach komputerów, smartfonów, wystarczy  zainstalować aplikację Syngeos. Dla systemów na android można ją pobrać ze sklepu google play. Aplikację mogą również pobrać użytkownicy IOS.

Wiedza o stanie zanieczyszczeń powietrza ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o pobycie na zewnątrz budynków osób szczególnie narażonych na działanie smogu (dzieci, osoby starsze, osoby z chorobami układu oddechowego) oraz  działania prewencyjne, zapobiegające spalaniu odpadów w piecach i kotłach centralnego ogrzewania

Wyniki można oglądać pod adresem:

Raszówka : https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1055

Szklary Górne : https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1056