Dary dla mieszkających na Ukrainie Polaków przekazane

Gmina Lubin po raz czwarty włączyła się do akcji „Pomagamy Rodakom z Ukrainy, z pamięciom o poległych Kresowiakach”. Zeszyty, kolorowa bibuła, kredki, farby, bloki rysunkowe, flamastry i długopisy, przekazane przez nasz samorząd trafiły m.in. do Polskiej Sobotniej Szkoły w Drohobyczu.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy „Wspólnota Akademicka” w ramach prowadzonego wolontariatu.

Projekt sfinansowany został ze środków Fundacji PZU. Partnerami byli również: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Starostwo Powiatu Legnica, Gmina Lubin oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

Zaplanowane w bieżącym roku działania realizowane były od 1 lipca do 13 października 2019 roku i obejmowały: przygotowanie wyjazdu na Ukrainę, w ramach którego prowadzono akcję zbiórki darów dla dzieci i rodzin polskiego pochodzenia mieszkających na Ukrainie oraz dwutygodniowy pobyt na ziemi ukraińskiej łączący w sobie dwie zaplanowane inicjatywy: kontynuację prac na cmentarzu w Snitkowie oraz podjęcie nowych zadań w Państwowym Historyczno-Kulturowym Rezerwatem „Nagujewicze” w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

– Celem projektu było rozwijanie wzajemnej współpracy polsko-ukraińskiej i podejmowanie działań wolontarystycznych na rzecz podtrzymywania i upowszechniania narodowych tradycji, pielęgnowania polskiej historii oraz upamiętnienia pochowanych na Kresach Polaków, a także rozwijania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Ukrainy pragnących pielęgnować polskość, poznawać nasz kraj i kulturę, uczyć się języka polskiego – mówi dr Beata Skwarek, koordynująca akcję wparcia dla Polaków mieszkających na Ukrainie.

Program pobytu obejmował przybliżenie wolontariuszom polskim informacji o walorach turystycznych regionu i jego historii, popularyzacja współpracy polsko-ukraińskiej w zakresie podjętych działań, prace archiwizacyjne obejmujące zbiory w muzeum Iwana Franka w Nagujewiczach, poznanie i rejestracja cmentarzy oraz polskich grobów w Nagujewiczach, Stupnicy, Drohobyczu, spotkania z dziećmi i nauczycielami polskiego pochodzenia i prace remontowe i porządkowe na polskim cmentarzu w Snitkowie.

(MG)