Dalsza współpraca z Francuzami przypieczętowana

Podpisaniem porozumienia, określającego szczegółowe zasady wymiany rodzin, zakończyła się ostatnie wizyta francuskich gości z Sathonay Camp w Gminie Lubin. Partnerstwo obydwu samorządów trwa od siedmiu lat.

Nawiązanie współpracy zapoczątkowano w 2012 r. zawarciem deklaracji, a następnie umowy partnerskiej między władzami dwóch samorządów. Wówczas stosunki partnerskie opierały się o wymagane dokumenty oraz wizyty przedstawicieli władz i przybierały formułę publiczno-instytucjonalną.

Potem przyszedł czas na szerzej zakrojone kontakty, wymianę kulturalną  – wyjazdy zespołów artystycznych, prezentacje dorobku kulturalnego oraz wymianę zespołów sportowych i wspólne zmagania sportowe, przy jednoczesnym zacieśnianiu więzi przedstawicieli władz i wzajemnym poznawaniu środowiska naturalnego gmin partnerskich, ich dorobku kulinarnego i dziedzictwa kulturowego.

W ten sposób kiełkowała współpraca w formie lokalno-obywatelskiej, w ramach której podejmują kontakty i wytwarzają łączące ich więzi poszczególnie grupy i indywidualni członkowie wspólnot lokalnych.

Ostatni rok to próba podjęcia się organizacji wymiany rodzin, podczas której możliwe  jest większe zbliżenie i poznanie realiów życia codziennego mieszkańców  Gminy Lubin i Stahonay Camp.

– O kształcie  współpracy decyduje wola i aktywność jej władz, ale równie istotnym w trwaniu naszego partnerstwa jest czynnik ludzki, aktywność wykazywana przez konkretnych ludzi, którzy mocno angażują się w organizację wymian, zacieśnianie więzi i rozwój form partnerstwa. W tym miejscu szczególne podziękowania za wytrwałość, pozytywne nastawienie i entuzjazm należą się Zastępcy Mera, Prezesowi Stowarzyszenia Polstah Raymondowi Duda – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Dwa ostatnio zorganizowane  spotkania rodzin wskazują na możliwość rozwijania partnerstwa także w oparciu o kontakty  indywidualne, nakreślając ich cel oraz warunki kontynuacji.

– Uważam, że przyjęcie tego dokumentu pozwoli na prowadzenie współpracy pomimo ewentualnych zmian w przestrzeni publiczno-prawnej, zmian władz, czy innych czynników. Żywię nadzieję, że nasi mieszkańcy sami będą domagali się podejmowania działań podtrzymujących kontakty, zacieśniających zawarte przyjaźnie czy pozwalających jeszcze lepiej poznawać miejsca życia, kulturę i obyczaje i zwyczaje swoich znajomych z gminy partnerskiej – dodaje wójt Tadeusz Kielan.

Podczas ostatniej wizyty delegacji  Sathonay Camp  w Gminie Lubinie, francuscy goście mieli wyjątkowo napięty program. Okazją do wspólnej integracji i wzajemnego poznawania kultur był  udział francuskich gości w warsztatach malowania bombek w fabryce w Złotoryi, integracyjny turniej bowlingowy, warsztaty lepienia pierogów, senioralna biesiada francuska, a także w Tradycjach Bożonarodzeniowych, podczas, których przyjaciele Gminy mieli okazję poznania zwyczajów kolędowania i posmakowania polskich świątecznych potraw.

Zwiedzanie wystawy „Gmina Lubin wczoraj i dziś” było okazją do poznania historii naszego regionu, a rejs po Odrze we Wrocławiu przybliżył historię stolicy Dolnego Śląska.

–  Nasza delegacja nie przestaje zachwalać organizacji, a zwłaszcza ciepłego przyjęcia ze strony gminy i jej mieszkańców, ale jest również zachwycona rodzinami, które gościły przyjaciół z Francji. Krótko mówiąc, my wszyscy, a w szczególności ci, którzy odkryli znaczenie polskiej gościnności są nią oczarowani, nosimy w sobie żywe i piękne wspomnienia z tej wizyty – napisał zastępca mera Sathonay Camp i prezes polsko-francuskiego stowarzyszenia Polsath Raymond Duda w liście skierowanym do wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana.

(MG)

Wizyta w największej w Polsce fabryce bombek w Złotoryi.

Warsztaty lepienia pierogów

Podpisanie porozumienia