Czyszczenie rurociągu w Siedlcach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. w Księginicach informuje, iż w związku z pracami na sieci wodociągowej w m. Siedlce, polegającymi na hydropneumatycznym czyszczeniu rurociągów, w dniach od 21.05.2018r. do 24.05.2018r. w godzinach 21:00 – 05:00 w miejscowościach Siedlce, Czerniec, Dąbrowa Górna nastąpią przerwy w dostawach wody.

Jednocześnie PGKGL Sp. z .o.o. zwraca się z prośbą do mieszkańców Siedlec o niekorzystanie w w/w terminie z przyborów i urządzeń wodociągowych na terenie swoich nieruchomości, gdyż może to zakłócić prowadzone prace na sieci.

PGKGL przeprasza za utrudnienia.