Czujka na straży bezpieczeństwa

W okresie jesienno-zimowym, czyli w sezonie grzewczym, wzrasta ryzyko powstania pożarów. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, który nazywany jest potocznie CZADEM – cichym zabójcą. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 października tego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarło 13 osób.

Czad jest bardzo groźny bowiem jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu. Z kolei do pożarów  najczęściej dochodzi w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Dlatego Straż Pożarna, ale również Ochotnicze Straże Pożarne prowadzą edukację w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej. Kampania ma uświadomić wszystkim zagrożenia związane z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Według statystyk PSP, każdego roku dochodzi do ponad 140 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w naszych domach. Razem z pożarami upraw rolnych stanowią największe zagrożenie pożarowe w Polsce. Liczba ofiar śmiertelnych w pożarach utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat, co oznacza, że należy podjąć kolejne działania, które mogłyby obniżyć tę wartość. Im szybciej zauważony pożar tym większe szanse na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i zmniejszenie strat pożarowych. Dlatego bardzo istotne jest wczesne wykrycie pożaru. Temu właśnie służy w mieszkaniach i domach prywatnych autonomiczna czujka dymu.

Mówiąc, o pożarach nie można zapomnieć o osobach, które zginęły w jego wyniku (mówimy tu o pożarze, jako wysokiej temperaturze, ale również o dymie i toksycznych produktach spalania). Prawie 400 ze wszystkich 500 ofiar pożarów ginie w domach czyli w miejscu, w którym co do zasady czujemy się najbezpieczniej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych. Poniżej czasookresy  dokonywania tych czynności:

  • przewody od palenisk opalanych paliwem stałym co 3 miesiące,
  • przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym co 6 miesięcy,
  • przewody wentylacyjne – 1 raz w roku.

SR (www.strazlubin.pl)