Czesław Niemiec z Bukownej Sołtysem Roku 2018

W wyniku dwuetapowego tajnego głosowania, spośród pięciu nominowanych osób, wybrano Sołtysa Roku 2018 Gminy Lubin. Został nim Czesław Niemiec, który już czwartą kadencję jest sołtysem Bukownej. Bukowna co roku w Noc Świętojańską przyciąga licznych gości, a sam sołtys o swojej wsi mówi: „Nikt się tam nie nudzi, mieszkańcy są chętni do współpracy i dzięki temu wiele się dzieje”.

Wyboru Sołtysa Roku dokonano podczas tradycyjnego spotkania z okazji Dnia Sołtysa. W tym roku zorganizowano je w świetlicy w Krzeczynie Małym. Oprócz sołtysów obecnej kadencji zaproszono na nie wszystkich sołtysów z poprzedniej kadencji, radnych, dyrekcję Ośrodka Kultury Gminy Lubin, Gminnej Biblioteki Publicznej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  oraz tych szefów referatów Urzędu Gminy, z którymi na co dzień sołtysi współpracują. Spotkanie miało bardzo uroczysty charakter i uświetnił je występ zespołu Osieczanki, który tak bardzo się podobał, ze były i bisy.

– Dziękuję sołtysom poprzedniej kadencji za oddana pracę i poświęcenie. Może to brzmi górnolotnie, ale byliście naprawdę bardzo  zaangażowani i oddani działaniom na rzecz gminy, a jesteście łącznikami pomiędzy mieszkańcami a urzędem gminy – mówił Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin. – Sołtysom nowej kadencji gratuluję wyboru i życzę sobie i wszystkim, udanej współpracy i skutecznego rozwiązywania problemów.

Wójt, jego zastępca Bartosz Chojnacki oraz przewodniczący Rady Gminy Norbert Grabowski,  oprócz przekazania słów uznania, wręczyli wszystkim drobne upominki z okazji Dnia Sołtysa.

– W tzw. „zestawie sołtysa” mamy dla was latarkę, żeby wam na co dzień pomagała szukać dziury w całym. Fartuszek kuchenny, żebyście także w domu przy przysłowiowych garach czuli się gospodarzami oraz ekologiczną torbę, byście porzucili jednorazowe reklamówki foliowe i świecili przykładem dla całej gminy – mówiła z uśmiechem Anna Marzec kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Gminy Lubin.

Kulminacją spotkania było  przedstawienie pięciu nominatów do nagrody Sołtysa Roku 2018. Tego wstępnego wyboru dokonali sołtysi, radni i przedstawiciele gminnych jednostek i urzędu. Wśród osób nominowanych znaleźli się: Elżbieta Białosiewicz sołtys Chróstnika, Justyna Curyło sołtys Ustronia, Renata Jężak sołtys Czerńca, Eugeniusz Wawryk sołtys Miłosnej oraz Czesław Niemiec sołtys Bukownej.

W kolejnym tajnym głosowaniu, w którym brali udział już tylko sołtysi poprzedniej kadencji i radni obecni na spotkaniu, najwięcej punktów uzyskał Czesław Niemiec, który tym samym został Sołtysem Roku 2018. A oto co o nagrodzonym mówią jego koledzy sołtysi i mieszkańcy Bukownej: „ Pomocy dla mieszkańców, angażuje do integracji, ma dobry kontakt z ludźmi, chętnie pomaga innym, bierze czynny udział w występach artystycznych i konkursach, nie gwiazdorzy tylko robi co trzeba, dobry kolega”

Nic dodać , nic ująć – gratulujemy tytułu!!!

(SR)