Czekają na kolejne zlecenia

Pracownicy gminnej spółdzielni socjalnej LUX  mają już za sobą pierwsze zlecenia i czekają na kolejne.  Zachęcamy mieszkańców Gminy Lubin do korzystania z ich usług, to m.in.  sprzątanie, przeprowadzki, prace ogrodnicze i  wykończeniowe.  Siedziba firmy mieści się w Księginicach.

Spółdzielnia socjalna Lux działa w Gminie Lubin od kwietnia. Dzięki temu, pięcioro bezrobotnych z naszej gminy ma pracę i źródło dochodów. Firma ma już niezbędne urządzenia oraz  materiały do pracy i jest gotowa do przyjmowania kolejnych zleceń. Pierwsze mają już za sobą.

– Wykonywaliśmy prace związanych z przeprowadzką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Księginic do siedziby w Lubinie.  Pielęgnowaliśmy  też tereny zielone przed nową siedzibą Urzędu Gminy Lubin. Przygotowujemy się teraz do przyjęcia zleceń na uporządkowanie terenów zielonych na terenie gminy. Liczymy, że będą kolejne i pozwoli nam to na utrzymanie się na rynku pracy –  mówi  Andżelika Litwin, prezes Spółdzielni Socjalnej LUX.

Członkowie spółdzielni są pełni optymizmu. Mają dobry biznes plan, możliwości, środki i umiejętności do wykonywania wielu prac na rzecz mieszkańców.  Przypominamy jakiego rodzaju usługi świadczą:

  • zagospodarowanie terenów zielonych,
  • przeprowadzki,
  • wykonywanie wykończeniowych robót budowlanych,
  • usługi opiekuńcze dla seniorów wykonywane w miejscu zamieszkania,
  • sprzątanie zarówno mieszkań, budynków, jak i obiektów przemysłowych,
  • odśnieżanie w okresie zimowym

Na wykonanie zlecenie można się mówić pod dwoma numerami telefonów: 724 562 609    669 544 525.

Siedziba firmy mieści się w Księginicach 14- Pałac na II piętrze.

(AS, SR)