Coroczna ocena Sanepidu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie opublikował okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Lubin za rok 2019. W tym czasie pobrano prawie 110 próbek do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Sanepid nadzorował także kontrolę prawie 350 badań dokonywanych przez zarządcę wodociągów. Po analizie wyników PPIS w Lubinie stwierdził, że w roku 2019 woda na terenie Gminy Lubin była przydatna do spożycia przez ludzi. Całościowy raport w tej sprawie publikujemy poniżej.

Okresowa ocena wody za 2019 r.