Co się wydarzyło?

18 grudnia Rada Miejska Lubina zamierza podjąć uchwałę w sprawie zmiany granic Lubina i zagarnięcia siedmiu sołectw.
CZYTAJ WIĘCEJ…
19 grudnia Rada Miejska Lubina podejmuje tę kontrowersyjną uchwałę. Stało się to przy dużym sprzeciwie licznie zgromadzonych mieszkańców Gminy Lubin.
CZYTAJ WIĘCEJ…
20 grudnia Prezydent Lubina oficjalnie poinformował Gminę Lubin o wszczęciu procedury przejęcia sołectw. Tego samego dnia wójt Gminy Lubin i przewodniczący Rady Gminy wysłali do Wojewody Dolnośląskiego pismo w sprawie kontrowersyjnej uchwały rady Miasta Lubina.
CZYTAJ WIĘCEJ…
28 grudnia Rada Gminy Lubin przyjęła specjalny apel –wyraz protestu, który trafił do władz sąsiednich samorządów, województwa, rządu, prezydenta kraju i parlamentarzystów.
CZYTAJ WIĘCEJ…
28 grudnia na wniosek wójta rada Gminy Lubin także rozpoczęła procedurę zmiany granic i zamierza przejąć trzy obszary, które przed laty były sztucznie przyłączone do miasta – osiedle Krzeczyn, tereny Strefy Aktywności Gospodarczej oraz obszar ZG Lubin Główny.
CZYTAJ WIĘCEJ…
17 stycznia sprawą zmiany granic Gminy Lubin mieli się zająć radni Rady Powiatu Lubińskiego, ale się nie zajęli. Głos radnej Doroty Matławskiej z Raszówki przeważył o tym, że radni odrzucili z porządku obrad dyskusję nad przyjęciem apelu w sprawie zmiany granic Gminy Lubin. Nie dopuszczono także do głosu obecnego na sesji wójta Gminy Lubin.
CZYTAJ WIĘCEJ…
21 stycznia rozpoczęły się konsultacje społeczne, które potrwają do 8 marca.
CZYTAJ WIĘCEJ…
12 lutego zakończyły się zebrania wiejskie w sprawie zmiany granic Gminy Lubin. We wszystkich 31 spotkaniach uczestniczył wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, radni oraz pracownicy urzędu. Nie oznacza to zakończenia konsultacji w tej sprawie. Cały czas zbierane są podpisy wśród mieszkańców, którzy nie godzą się na rozbiór Naszej Gminy.
CZYTAJ WIĘCEJ…
21 lutego Wójt zabiega w Warszawie o zmiany ustawowe. Tadeusz Kielan uczestniczył w posiedzeniu Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego oraz spotkał się z szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michałem Dworczykiem.
CZYTAJ WIĘCEJ…
1 marca – Działania podejmowane przez władze Miasta Lubina budzą nasze zdziwienie, by nie powiedzieć zażenowanie. Nasz głos w sprawie projektowanej zmiany granic jest co najmniej bagatelizowany – to fragment listu, który do prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego skierował wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan.
CZYTAJ WIĘCEJ…
8 marca – Gmina mieszkańcom Lubina, czyli integracja bez łączenia… Kwiaty i życzenia dla mieszkanek Lubina, okraszone wyjątkowym koncertem, a do tego pokaz niezwykłego rękodzieła – tak 8 marca w Galerii Cuprum Arena Gmina Lubin uczciła Dzień Kobiet. Kwiaty wręczali paniom m.in. wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, przewodniczący Rady Gminy Norbert Grabowski oraz radni, a najsilniejszą reprezentację stanowili  strażacy z gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
CZYTAJ WIĘCEJ…
13 marca – Ponad 98% mieszkańców przeciwnych podziałowi Gminy Lubin! W wiarygodnych i rzetelnych konsultacjach, w których każdy mieszkaniec mógł tylko raz wypowiedzieć się w sprawie zmiany granic Gminy Lubin, miażdżąca większość powiedziała NIE forsowanemu przez prezydenta Lubina pomysłowi wchłonięcia przez miasto siedmiu sołectw.
CZYTAJ WIĘCEJ…
14 marca – Miejskie konsultacje pod lupą prokuratora. Wójt Gminy Lubin złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa podczas konsultacji w sprawie zmiany granic gminy miejskiej Lubin, prowadzonych na portalu lubin.pl. Szef gminnego samorządu Tadeusz Kielan poinformował o tym na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.
CZYTAJ WIĘCEJ…
15 marca – Apel sołtysów Gminy Lubin do prezydenta Lubina i Rady Miejskiej. Wszyscy sołtysi Gminy Lubin podpisali się pod specjalnym apelem skierowanym do prezydenta i radnych miasta Lubina. W apelu powołują się na wyniki przeprowadzonych konsultacji i apelują o uszanowanie woli mieszkańców Gminy Lubin, którzy zdecydowanie wypowiedzieli się przeciwko planom włączenia do Lubina siedmiu sołectw Gminy Lubin
CZYTAJ WIĘCEJ…
17 marca – Około 1,5 tys. osób – mieszkańców Gminy i Miasta przeszło ulicami Lubina w „Marszu Przyjaźni”, będącym wyrazem sprzeciwu wobec planów prezydenta Roberta Raczyńskiego, próbującego siłowo przyłączyć do Lubina siedem sołectw Gminy Lubin. Zespoły folklorystyczne, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, sołtysi, strażacy, dzieci, rodzice i dziadkowie – z balonami, trąbkami, klaskaczami i kołatkami – dali wyraz swojej woli pozostania w granicach gminy.
CZYTAJ WIĘCEJ…
18 marca – Oficjalna opinia Gminy Lubin w sprawie zmiany granic. Na wniosek wójta Tadeusza Kielana radni Gminy Lubin jednogłośnie przyjęli opinię w sprawie zmiany granic gminy proponowanych przez prezydenta Lubina. W wielostronicowym dokumencie, który negatywnie opiniuje prezydenckie propozycje, w bardzo szczegółowy i merytoryczny sposób przeanalizowano potencjalny wpływ takich zmian.
CZYTAJ WIĘCEJ…
22 marca – ” Stop megalomanii” – pod takim tytułem ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej, artykuł dotyczący próby przyłączenia do Lubina siedmiu sołectw Gminy Lubin. To odpowiedź wójta Tadeusza Kielana na określenie gminy, jako „pasożytniczego obwarzanka”. Sformułowania tego użył przed tygodniem prezydent Lubina Robert Raczyński, również na łamach DGP.
CZYTAJ WIĘCEJ…
24 marca – Poseł Krzysztof Kubów mówi,  że rozbioru Gminy Lubin nie będzie. – Czekałem na tę informację i do końca wierzyłem, że polski rząd uszanuje wolę mieszkańców naszej gminy. Nie zawiodłem się – tak wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan skomentował deklarację posła Krzysztofa Kubowa.
CZYTAJ WIĘCEJ…
26 marca – „ Apelujemy do Was o zdrowy rozsądek, bowiem odebranie Gminie Lubin 7 sołectw stanie się katastrofalne w skutkach dla całego regionu! Nie skazujcie nas i siebie na upadek! Pokażcie, że potraficie myśleć sami! Nie bójcie się głosować zgodnie z tym co Wam podpowiadają Wasze własne serca i umysły! – to fragment apelu, który od kilku dni jest rozpowszechniany przez mieszkańców Gminy Lubin.
CZYTAJ WIĘCEJ…
26 marca – Burzliwa miejska sesja, decyzja „jak zwykle”. To był prawdziwy pokaz buty i arogancji. Włodarze miasta po raz kolejny dali wyraz temu, jak leży im na sercu los mieszkańców i Gminy Lubin, którą w części chcą przyłączyć. Choć najpierw obiecywali „kontrakt społeczny”, chwilę później odmówili prawa głosu mieszkańcom i… trzykrotnie wójtowi Tadeuszowi Kielanowi. Ostatecznie głosami prezydenckiego klubu „Lubin 2006” przy sprzeciwie radnych Prawa i Sprawiedliwość oraz radnego niezrzeszonego podjęto uchwałę w sprawie przejęcia naszych siedmiu sołectw.
CZYTAJ WIĘCEJ…
13 maja – Rażące błędy prezydenta Lubina, wojewoda po stronie Gminy!
Wniosek został sporządzony przez podmiot nieuprawniony, a zarządzenie podpisała osoba do tego nieupoważniona – to opinia Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, skierowana do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotycząca wniosku prezydenta Lubina w sprawie przyłączenia do miasta siedmiu sołectw Gminy Lubin.
CZYTAJ WIĘCEJ…
3 czerwca – Prezydent Lubin nadal chce łączyć i… straszy prokuratorem

Nazwanie wojewody dolnośląskiego listonoszem, kwestionowanie zapisów Ustawy o samorządzie  gminnym  i straszenie prokuraturą – to dowody na to, że prezydentowi Lubina Robertowi Raczyńskiemu najwyraźniej puszczają nerwy, a determinacja z jaką walczy o najbogatsze sołectwa Gminy Lubin, może świadczyć o tym, że sytuacja finansowa miasta jest naprawdę tragiczna.
CZYTAJ WIĘCEJ…
12 lipca – Oficjalna negatywna rekomendacja MSWiA!
Wielomiesięczna walka o utrzymanie granic Gminy Lubin przynosi wymierne, pozytywne efekty. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji negatywnie rozpatrzyło wniosek Rady Miejskiej w Lubinie, która chciała przejąć siedem naszych sołectw. Rozporządzenie w tej sprawie jest teraz na etapie uzgodnień międzyresortowych, do końca lipca Rada Ministrów podejmie ostateczną decyzję.

30 lipca – Wygraliśmy!!! Gmina Lubin w dotychczasowych granicach!
Premier Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Nie ma w nim mowy o powiększeniu miasta Lubina o siedem naszych sołectw!

31 lipca – Wójt dziękuje Mieszkańcom
Prawie wszystkie redakcje i portale informacyjne publikują od wczoraj informacje na temat zwycięskiej walki Gminy Lubin o utrzymanie granic. Dziennikarze pytają wójta Tadeusza Kielana o emocje, przemyślenia i wnioski z minionych siedmiu miesięcy.

 

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy