Chróstnik – zamknięty przejazd kolejowy

W związku z trwającym remontem linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Rudna Gwizdanów , wykonawca robót informuje, że zgodnie z zatwierdzonymi wcześniej przez starostę Powiatu Lubińskiego dokumentami,  15 stycznia zamknięty zostanie przejazd kolejowy w miejscowości Chróstnik na drodze gminnej nr 103047 D. Przewidywany czas zamknięcia przejazdu to maksymalnie koniec stycznia 2019 roku. W załączeniu pismo w tej sprawie i mapka lokalizacyjna.

(SR)

Zgłoszenie zamknięcia przejazdu kolejowego – km 17+694 w m. Chróstnik