Chcą fotoradarów dla poprawy bezpieczeństwa

Radni Gminy Lubin, na wniosek Norberta Grabowskiego przewodniczącego rady, jednogłośnie przyjęli apel w sprawie podjęcia działań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w kilku miejscowościach Gminy Lubin. W apelu domagają się montażu stacjonarnych urządzeń rejestrujących, czyli fotoradarów w najbardziej niebezpiecznych miejscach. Dochodzi tam do niebezpiecznych wypadków, w których giną ludzie, najczęściej z powodu nadmiernej prędkości. Radni chcą by fotoradary były zamontowane w Siedlcach, Osieku, Niemstowie, Miłosnej, Gogołowicach i Krzeczynie Wielkim. Apel przyjęto na ostatniej sesji Rady Gminy i zostanie on teraz przekazany do premiera, ministra infrastruktury, marszałka Województwa Dolnośląskiego, generalnego dyrektora Dróg i Autostrad, dyrektora generalnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Poniżej publikujemy pełną treść apelu.

 

APEL

 

Rady Gminy Lubin w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 36 w miejscowościach Siedlce, Osiek, Niemstów, Miłosna i Gogołowice oraz drogi wojewódzkiej nr 335 w miejscowości Krzeczyn Wielki.

 

 Rada Gminy Lubin, reprezentująca mieszkańców gminy Lubin, zwraca się z apelem do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach krajowych o podjęcie pilnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 36, mającej swój przebieg w granicach administracyjnych gminy Lubin. Od wielu lat Wójt Gminy Lubin jest adresatem licznych skarg i wniosków mieszkańców miejscowości Siedlce, Osiek, Niemstów, Miłosna oraz Gogołowice dotyczących narastającego zagrożenia związanego z notorycznym nieprzestrzeganiem przez kierowców pojazdów samochodowych ograniczeń prędkości w terenie zabudowanym.
W ostatnim czasie, na przedmiotowej drodze, występuje coraz więcej wypadków samochodowych ze skutkiem śmiertelnym. Ponadto nadmierne przekraczanie prędkości w terenie zabudowanym przez pojazdy samochodowe, stwarza realne zagrożenie dla pieszych zmuszonych przekraczać drogę krajową nr 36, aby dojść do przystanków autobusowych czy obiektów użyteczności publicznej takich jak świetlice, kościoły i szkoły. Natężenie ruchu drogowego na przedmiotowej drodze wrasta z roku na rok, a kierujący pojazdami samochodowymi, pomimo istniejącego oznakowania pionowego, notorycznie nie dostosowują się do ustalonych ograniczeń, na co wskazują policyjne statystyki. Wójt Gminy Lubin wielokrotnie zwracał się w wnioskami do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego o zainstalowanie fotoradarów w ciągu drogi krajowej nr 36, w miejscowościach Gminy Lubin, składając również deklaracje gotowości współfinansowania tego zamierzenia inwestycyjnego. Jedyną odpowiedzią udzieloną przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w roku 2017, była informacja o trwających pracach nad dokumentacją dotyczącą nowego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska II – „Zwiększenie skuteczności i efektywności Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym”.

Równie pilny problem jaki należy rozwiązać dotyczy nieprzestrzegania prędkości na odcinku drogi wojewódzkiej nr 335 w miejscowości Krzeczyn Wielki. Obecnie Gmina Lubin, w ramach zawartego porozumienia z Województwem Dolnośląskim dokona przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkiej nr 335 oraz powiatowej nr 1234D. Jednak z uwagi na usytuowanie skrzyżowania na łuku pionowym, które ogranicza widoczność kierującym, chcącym wykonać manewr skrętu w drogę powiatową, istnieje duże zagrożenie w ruchu kołowym spowodowane nadmiernym przekraczaniem prędkości przez pojazdy samochodowe.

Mając na uwadze zdrowie i życie mieszkańców, Rada Gminy Lubin apeluje o podjęcie w trybie pilnym działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 36 w miejscowościach Siedlce, Osiek, Niemstów, Miłosna i Gogołowice oraz na drodze 335 w miejscowości Krzeczyn Wielki, polegających na montażu stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoradarów).
W dalszym ciągu deklarujemy gotowość współfinansowania tego zadania.

Oczekiwanie do 2023 roku na rozpoczęcie przedmiotowych inwestycji może skutkować kolejnymi tragicznymi w skutkach zdarzeniami.