Ceny wody i ścieków bez zmian

Radni jednogłośnie przychyli się do wniosku wójta Gminy Lubin w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Oznacza to, że dotychczasowe ceny za wodę i ścieki zostają na dotychczasowym poziomie.

Metr sześcienny wody w Gminie Lubin kosztować będzie – tak jak dotychczas – 4,85 zł, a metr sześcienny odprowadzanych ścieków – 3,05 zł. Nie ulegnie zmianie, obniżony w ubiegłym roku, abonament. W gospodarstwach domowych za gotowość urządzeń wodociągowych – mieszkańcy za dwumiesięczny okres rozliczeniowy zapłacą 6,80 zł netto, a w przypadku urządzeń kanalizacyjnych 5,95 zł.

– Po przeanalizowaniu aktualnych uwarunkowań i prognoz na najbliższe miesiące podjąłem decyzję o zaproponowaniu radnym przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Stawki  uchwalone zostały na okres sześciu miesięcy, co oznacza że obowiązywać będą do końca września.

– Robimy wszystko, co w naszej mocy, by cen za wodę i ścieki nie zmieniać w znacznie dłuższej perspektywie czasowej. Ma temu służyć racjonalne zarządzanie kosztami, a co za tym idzie ich znacząca redukcja. Prawo pozwala na przedłużenie obowiązujących stawek o rok, jednak w związku z powołaniem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin, spółki z o.o., która ma docelowo przejąć wszystkie zadania GZUKIM na razie taryfa ustalona zostaje na szczęść miesięcy. Chcielibyśmy, by gospodarka wodno-kanalizacyjna Gminy Lubin od września leżała już w wyłącznych kompetencjach PGK, a zgodnie z prawem to nowy podmiot odpowiedzialny będzie za ustalenie taryf, co nie zmienia faktu, że o wszystkim decydować będzie nadal gminny samorząd – tłumaczy Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Wszyscy radni poparli wniosek uchwały, co oznacza że rachunki za wodę i kanalizację nie ulegają zmianie.

(MG)

Taryfy stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w Gminie Lubin

  Taryfa dla gospodarstw domowych Taryfa dla pozostałych odbiorców Stawka dotacji przedmiotowej dla gospodarstw domowych Opłata dla gospodarstw domowych Opłata dla pozostałych odbiorców
Cena usługi dostawy wody 6,11 6,42 1,26 4,85 6,42
Cena usługi odbioru ścieków 6,94 6,81 3,90 3,05 6,81
* Stawka abonamentowa – gotowość urządzeń wodociągowych 15,49 21,62 8,68 6,80 21,62
Stawka abonamentowa – gotowość urządzeń kanalizacyjnych 15,66 28,03 9,70 5,96 28,03

 

* stawka abonamentowa dla gospodarstw domowych – za okres rozliczeniowy dwumiesięczny, dla pozostałych odbiorców – za okres rozliczeniowy czteromiesięczny