Informacje urzędowe

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Raszowa Ogłoszenie I Raszowa

Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 23.10.2018 r. o wydaniu decyzji ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia : „Remont koryt cieków i rowów w rejonie m. Jędrzychów, gm. Polkowice” Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Informacja Koła Łowieckiego GÓRNIK w Lubinie

o organizacji dodatkowego polowania zbiorowego w obwodzie 58, w terminie 23.11.2018 r. 8 polowanie dodatkowe GÓRNIK

Ogłoszenie o wyborze oferty

na zadanie dotyczące monitoringu i ewaluacji dokumentów strategicznych Gminy Lubin wybor oferty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Składowice Wykaz Składowice