Informacje urzędowe

Wójt Gminy Lubin

 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na terenie miasta Lubina Ogłoszenie I

Wójt Gminy Lubin

 ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonej w obrębie Składowice Ogłoszenie III Składowice

Zarządzenie

nr 778/2020 z dnia 09.07.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin Zarządzenie.778.2020_2020-07-09

Ogłoszenie o zamówieniu

dot. przetargu nieograniczonego pn. REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,15994,idmp,292,r,o

Obwieszczenie Starosty Lubińskiego

z dnia 28.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia wraz z budową studni chłonnych D1-D10, […]
Czytaj więcej…