Informacje urzędowe

Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN. Szczegóły na: http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12529,idmp,249,r,o

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

zawiadamiające o wydaniu decyzji nr IF-WO.7570.515.2017.BK3 z dnia 06.11.2018 r. w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości nr 196/1 położonej w Siedlcach, gminy Lubin. Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

zawiadamiające o wydaniu decyzji nr IF-WO.7570.521.2017.AZ z dnia 05.11.2018 r. w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości nr 174 położonej w Składowicach, gminy Lubin. Obwieszczenie

Zawiadomienie Koła Łowieckiego DZIK w Lubinie

o dodatkowym polowaniu zbiorowym w dniu 11.11.2018 r. Informacja polowanie dodatkowe DZIK

WÓJT GMINY LUBIN

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu Programu współpracy na rok 2019. formularz_uwag_do_projektu konsultacje Program 2019 – […]
Czytaj więcej…