Informacje urzędowe

Obwieszczenie

Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.  

Informacje

 o statystycznych badaniach ankietowych 2019

Zapytanie ofertowe

 na przeprowadzenie szkoleń nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”  

Ogłoszenie

 Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek  

ZARZĄDZENIE

 NR 149/2019 WÓJTA GMINY LUBIN zdnia 26 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku na terenie Gminy Lubin. […]
Czytaj więcej…