Informacje urzędowe

Ogłoszenie

o zmianie ogłoszenia o wyborze oferty na zadanie dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” . ogloszenie zmianie ogłoszenia 2

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy

z dnia 26 kwietnia 2019 r. dotycząca powołania w gminie Lubin obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Informacja o losowaniach

Obwieszczenie

Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków produkcyjno – magazynowych w Chróstniku na działkach 332/32, 332/31, 332/29, 332/27, […]
Czytaj więcej…

ZAWIADOMIENIE –

Wójt Gminy Lubin zwołuję Zebranie Wiejskie w miejscowości Miłosna w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej w Miłosnej.  

ZAWIADOMIENIE –

Wójt Gminy Lubin zwołuję Zebranie Wiejskie w miejscowości Osiek w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Osiek.