Informacje urzędowe

Obwieszczenie Marszałka

 Województwa Dolnośląskiego, podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 4/2019 z dnia 09.05.2019, zatwierdzającej ,,Projekt robót geologicznych dla projektowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa (od km 16+794 do km 27+972 i od km 28+900 do km 30+894)”.  

Obwieszczenie Starosty Polkowickiego

zawiadamiające o wydaniu w dniu 13.05.2019 r. postanowienia znak: DG.SR.604.12.2019, w którym Starosta Polkowicki stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Scalenie gruntów wsi Brunów” gmina Chocianów, powiat polkowicki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.  

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

 zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków produkcyjno – magazynowych w Chróstniku na działkach 332/32, 332/31, 332/29, 332/27, 569 i 332/16”.  

Obwieszczenie

Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków produkcyjno – magazynowych w Chróstniku na działkach 332/32, 332/31, 332/29, 332/27, 569 i 332/16”.