Informacje urzędowe

Obwieszczenie

Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik – Osiek”

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) przy realizacji zadania pn. „REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE W ZAKRESIE: 1.BUDOWY OBIEKTU STANOWIĄCEGO PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZEZ CIEK NIEMSTOWSKI POTOK W CIĄGU ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO – HISTORYCZNEJ W PARKU ZABYTKOWYM W NIEMSTOWIE; […]
Czytaj więcej…

Obwieszczenie

Ministra Środowiska informujące o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany koncesji nr 7/2013/p udzielonej w dniu 19 czerwca 2013 roku na poszukiwanie i rozpoznanie złóż rud miedzi na obszarze Retków-Ścinawa Obwieszczenie_zakonczenie Retków-Ścinawa

Zebranie wiejskie w Szklarach Górnych

2 września 2020 w Szkole Podstawowej w  Szklarach Górnych zwołane zostało zebranie sołeckie w sprawie wyboru nowego sołtysa. Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Zakup i montaż ławek w miejscowościach Gminy Lubin, ujętych w zadaniach Funduszu Sołeckiego w Szklarach Górnych, Księginicach, Gorzycy i Liścu. Zapytanie