Informacje urzędowe

Wójt Gminy Lubin

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Siedlce. Ogłoszenie I Siedlce

Ogłoszenie o zwołaniu

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin.

Ogłoszenie

 o wyborze oferty na zadanie „Wykonanie badań monitoringowych składowisk odpadów komunalnych w Siedlcach i Niemstowie” w 2019  

Informacja

 o obowiązku i konieczności przeprowadzania przeglądu stanu lasów celem określenia rozmiaru szkód i zagrożeń oraz podjęcia stosownych działań  

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Raszowa Mała Wykaz Raszowa Mała