Informacje urzędowe

Obwieszczenie

 Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków produkcyjno – magazynowych w Chróstniku na działkach 332/32, 332/31, 332/29, 332/27, 569 i 332/16”.  

Informacje –

Wybory ławników 2020 – 2023  

Obwieszczenie

Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Wytwórnia mas bitumicznych”, planowanego do realizacji na działkach nr: 497/28 i 497/33 obręb Szklary Górne, gmina Lubin.  

Obwieszczenie

Starosty Polkowickiego zawiadamiające o wydaniu w dniu 05.06.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy: DG.SR.604.12.2019, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Scalenie gruntów wsi Brunów”, gmina Chocianów, powiat polkowicki, przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu […]
Czytaj więcej…

Informacja

 o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krzeczyn Mały na działce nr 256/11 i nr 256/18 oraz Krzeczyn Wielki na działce nr 935 – sieć elektroenergetyczna 0,4 kV”