Informacje urzędowe

Wykaz lokalu mieszkalnego

przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy, położonego w obrębie Krzeczyn Mały Wykaz lokali

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie Zimna Woda Wykaz

Zarządzenie nr 289/2019

z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin Zarządzenie.289.2019.2019-06.27.AG

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335” Obwieszczenie -wszczęcie postępowania

Informacja

o udzieleniu zamówienia na prace geodezyjne: podział nieruchomości nr 567/1 w Chróstniku oraz podział nieruchomości nr 85 w Składowicach