Informacje urzędowe

Wykaz

dotyczący przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin. Wykaz 10.07

Wójt Gminy Lubin

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Raszowa Mała Ogłoszenie I Raszowa Mała

Ogłoszenie

 Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY WRAZ Z OPIEKĄ UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

Informacja

 Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 855/VI/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych do przedmiotowego projektu […]
Czytaj więcej…

Zarządzenie

 nr 292/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 03.07.2019 r. w sprawie regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej pomieszczenia użytkowe zlokalizowane w budynku nr 3 przy ul. Księcia Ludwika I w Lubinie z przeznaczeniem na cele działalności oświatowej na okres do […]
Czytaj więcej…