Informacje urzędowe

Zarządzenie

nr 320/2019 z dnia 22.07.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin Zarządzenie.320.2019.2019-07-22.AG

Obwieszczenie

Starosty Lubińskiego – rozbudowa drogi krajowej.

Ogłoszenie

 Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa kontenerowych świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Dąbrowa Górna, Ustronie – ETAP I – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Obwieszczenie

 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wydanej decyzji Nr I-K/Z/-7-/18 z dnia 14 listopada 2018 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa pozwolenia na budowę […]
Czytaj więcej…

Zarządzenie

nr 300/2019 z dnia 12.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Zarządzenie.300.2019.2019-07-12.AG