Informacje urzędowe

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Referacie Planowania i Finansów nabór PF

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku punktu lekarskiego

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku punktu lekarskiego Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO ROZBUDOWY BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 176 DLA POTRZEB PUNKTU LEKARSKIEGO W SIEDLCACH. Przedmiotem zamówienia jest m.in. opracowanie projektu budowlanego […]
Czytaj więcej…

Przetarg dotyczący dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2015/2016

Przetarg dotyczący dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016” Przedmiot zamówienia obejmuje: dowozy i opiekę uczniów z terenu Gminy Lubin do szkół w Lubinie […]
Czytaj więcej…

Zagrożenie dla zdrowia i życia – barszcz Sosnowskiego

W związku z zaobserwowaniem miejscowego występowania na terenie województwa dolnośląskiego barszczu Sosnowskiego, proszę o wzmożoną czujność i zgłaszanie miejsc jego występowania. Informacje należy bezzwłocznie przekazywać do Urzędu Gminy – nr telefonu 76/8403-160 lub 76 8403-111, a po godzinach pracy pod numer tel. […]
Czytaj więcej…

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

KM.6220.5.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin Zgodnie z dyspozycją art. 49, art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j. t. z […]
Czytaj więcej…