Informacje urzędowe

Konsultacje społeczne – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Lubin opracowała projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  W chwili obecnej projekty opracowanych dokumentów poddane są konsultacjom społecznym. PGN-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej SOOŚ-Ocena Oddziaływania Na Środowisko (EJ)

Inwentaryzacja lasów

Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia 06.07.2015 roku informuje o przystąpieniu do sporządzania opracowania pn. „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019”. Celem niniejszego opracowania jest określenie i monitorowanie stanu lasu oraz tempa i kierunków zachodzących w nim zmian.  pismo […]
Czytaj więcej…

Nie daj się oszukać – sprawdź paragon

Zachęcenie kupujących nie tylko do brania, ale także do sprawdzania paragonów wydawanych z kas fiskalnych – to cel akcji „Nie daj się oszukać – sprawdź paragon”. Tegoroczna nowa odsłona prowadzonej od lat przez Ministerstwo Finansów akcji „Weź paragon” rusza w lipcu. Ministerstwo […]
Czytaj więcej…

Konsultacje społeczne w Gminie Lubin

Zarządzenie Nr 293/2015 Wójta Gminy Lubin z dnia 10.07.2015 r.  w sprawie konsultacji społecznych dotyczących obowiązku nakładania kagańców wszystkim psom (nie tylko psom ras uznawanych za agresywne) wyprowadzanym na obszarze Gminy Lubin poza granice posesji. § 1  Na podstawie art. 30 ust. […]
Czytaj więcej…

Otwarty konkurs ofert na 2015 rok informacja o zmianie terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz upowszechniania kultury – treść ogłoszenia o konkursie w załączeniu. OTWARY KONKURS – OGŁOSZENIE 2015- ZMIANA […]
Czytaj więcej…