Informacje urzędowe

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH GMINY LUBIN NA 2015 ROK

Kalendarz  Imprez Sportowych Gminy Lubin na 2015 Zmiany – Kalendarz 1 Zmiany – Kalendarz 2 Zmiany – Kalendarz 3 Zmiany – Kalendarz 4

Sesja Rady Gminy Lubin

Przewodniczący Rady Gminy Lubin zwołał Sesję Rady Gminy Lubin na dzień 17 sierpnia 2015 r. Sesja odbędzie się o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Goli. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne. […]
Czytaj więcej…

APEL WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

W związku z wprowadzeniem ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej Wojewoda Dolnośląski apeluje o: Ograniczanie korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną w godzinach szczytu – 10.00 do 17.00. Wyłączanie z sieci zbędnych urządzeń zasilanych energią elektryczną. Ograniczanie zużycia wody wykorzystywanej do celów gospodarczych […]
Czytaj więcej…

APEL WÓJTA GMINY LUBIN o ograniczenie zużycia wody

W związku z długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych oraz prognozami wskazującymi na dalsze występowanie wysokich temperatur, proszę mieszkańców gminy Lubin, a w szczególności mieszkańców Osieka, Pieszkowa i Gorzelina o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody. Apeluje o ograniczenie używania wody z sieci wodociągowej […]
Czytaj więcej…

Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty konkurs ofert na 2015 na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Lubin.

Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty konkurs ofert na 2015 na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Lubin. Rodzaj zadań: Prowadzenie szkółki/ek kolarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin. Więcej informacji można […]
Czytaj więcej…